Thứ tư, 28/09/2016 - 6 giờ 55 phút, chiều.

Thông báo:

CUỘC THI trực tuyến "Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính" đã kết thúc vào ngày 15/8/2016. Ban Tổ chức nhận được trên 3000 bài tham gia.

Xin cám ơn CBCCVC các đơn vị đã nhiệt tình tham gia cuộc thi