STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Công thương 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Sở Du lịch 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 32 31 96.88% 1 3.13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3.13%
11 Sở Giao thông vận tải 35 34 97.14% 1 2.86% 1 2.86% 0 0% 1 2.86% 1 2.86%
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Khoa học và Công nghệ 59 59 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Ngoại vụ 25 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Nội vụ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tài chính 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 116 116 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Thông tin và Truyền thông 107 107 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Tư pháp 12 11 91.67% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Sở Văn hóa và Thể thao 103 103 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Sở Xây dựng 110 110 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Sở Y tế 20 18 90% 2 10% 1 5% 0 0% 1 5% 0 0%
25 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 3 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 75 75 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 68 68 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 63 63 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 75 75 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 622 621 99.84% 1 0.16% 1 0.16% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 166 166 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 280 280 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 389 389 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 115 115 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 223 223 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 83 83 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 422 422 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 39 39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 740 740 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 660 660 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 444 444 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 260 260 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 143 143 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 383 383 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 485 485 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 406 406 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 922 922 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 978 978 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 139 139 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 159 159 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 105 105 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 223 223 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 36 10 27.78% 26 72.22% 23 63.89% 17 47.22% 0 0% 1 2.78%
40 Phường Thanh Khê Tây 242 242 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 70 70 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 204 203 99.51% 1 0.49% 1 0.49% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 143 143 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 65 65 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 917 917 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 130 130 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 81 81 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 521 521 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 597 596 99.83% 1 0.17% 0 0% 0 0% 1 0.17% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 165 165 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 155 155 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 379 379 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2019 Đà Nẵng