STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Công thương 86 86 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Du lịch 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 1 6.67% 0 0%
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 87 87 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Giao thông vận tải 88 87 98.86% 1 1.14% 1 1.14% 1 1.14% 0 0% 1 1.14%
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 46 97.87% 1 2.13% 1 2.13% 0 0% 0 0% 2 4.26%
12 Sở Khoa học và Công nghệ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 32 32 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Ngoại vụ 37 37 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Nội vụ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Tài chính 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tài nguyên và Môi trường 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Thông tin và Truyền thông 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Tư pháp 238 225 94.54% 13 5.46% 13 5.46% 0 0% 2 0.84% 2 0.84%
21 Sở Văn hóa và Thể thao 29 29 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Sở Xây dựng 71 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Sở Y tế 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Văn phòng UBND thành phố 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 3 1 33.33% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 7 6 85.71% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 16 10 62.5% 6 37.5% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 2 12.5%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 12 10 83.33% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 0 0% 1 8.33%
8 UBND quận Thanh Khê 28 28 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 71 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 202 202 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 231 231 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 353 353 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 763 763 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 551 549 99.64% 2 0.36% 2 0.36% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 350 350 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 331 329 99.4% 2 0.6% 2 0.6% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 125 125 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 216 216 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 261 261 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 73 73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 567 567 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 317 316 99.68% 1 0.32% 1 0.32% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 570 570 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 53 53 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 371 371 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 638 637 99.84% 1 0.16% 1 0.16% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 230 229 99.57% 1 0.43% 0 0% 1 0.43% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 67 67 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 149 149 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 66 66 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 149 149 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 285 285 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 149 149 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 267 267 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 146 146 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 301 301 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 250 250 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 348 348 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 133 133 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 507 506 99.8% 1 0.2% 0 0% 0 0% 1 0.2% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 285 285 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 603 602 99.83% 1 0.17% 1 0.17% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 63 63 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 80 80 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 86 86 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 532 532 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 13 12 92.31% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 573 573 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 39 39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 72 72 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 540 540 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 234 234 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 334 334 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 244 244 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 163 163 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 355 355 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2018 Đà Nẵng