STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Công thương 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Sở Du lịch 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50%
11 Sở Giao thông vận tải 23 22 95.65% 1 4.35% 1 4.35% 0 0% 0 0% 1 4.35%
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Khoa học và Công nghệ 42 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Ngoại vụ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Nội vụ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tài chính 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 88 88 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Thông tin và Truyền thông 79 79 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Tư pháp 3 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Sở Văn hóa và Thể thao 100 100 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Sở Xây dựng 77 77 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Sở Y tế 19 18 94.74% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 3 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 74 74 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 38 38 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 55 55 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 469 468 99.79% 1 0.21% 1 0.21% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 102 102 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 226 226 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 274 274 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 152 152 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 337 337 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 39 39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 261 261 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 483 483 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 308 308 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 160 160 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 136 136 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 290 290 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 485 485 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 264 264 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 916 916 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 85 85 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 902 902 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 138 138 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 143 143 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 105 105 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 162 162 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 27 9 33.33% 18 66.67% 16 59.26% 13 48.15% 0 0% 1 3.7%
40 Phường Thanh Khê Tây 242 242 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 58 58 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 70 69 98.57% 1 1.43% 1 1.43% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 113 113 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 630 630 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 81 81 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 33 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 49 49 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 488 488 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 535 535 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 30 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 140 140 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 328 328 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 74 74 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2019 Đà Nẵng