STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 25 23 92% 2 8% 1 4% 1 4% 0 0% 1 4%
2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Sở Công thương 320 319 99.69% 1 0.31% 1 0.31% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Du lịch 114 113 99.12% 1 0.88% 1 0.88% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Giáo dục và Đào tạo 73 73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Sở Giao thông vận tải 353 351 99.43% 2 0.57% 2 0.57% 0 0% 1 0.28% 0 0%
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 148 136 91.89% 12 8.11% 7 4.73% 2 1.35% 2 1.35% 6 4.05%
11 Sở Khoa học và Công nghệ 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 149 149 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Ngoại vụ 88 88 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Nội vụ 11 9 81.82% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Tài chính 94 94 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Tài nguyên và Môi trường 36 36 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Thông tin và Truyền thông 59 59 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Tư pháp 56 50 89.29% 6 10.71% 5 8.93% 0 0% 1 1.79% 2 3.57%
20 Sở Văn hóa và Thể thao 60 60 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Xây dựng 298 295 98.99% 3 1.01% 2 0.67% 1 0.34% 0 0% 0 0%
22 Sở Y tế 15 14 93.33% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Văn phòng UBND thành phố 24 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 344 344 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 11 10 90.91% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 2 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 40 28 70% 12 30% 5 12.5% 0 0% 0 0% 7 17.5%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 124 124 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 208 208 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 54 53 98.15% 1 1.85% 1 1.85% 1 1.85% 0 0% 1 1.85%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 4 3 75% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 217 217 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 89 89 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 285 285 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 712 712 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 404 404 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 435 435 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 28 28 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 422 421 99.76% 1 0.24% 0 0% 0 0% 1 0.24% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 831 830 99.88% 1 0.12% 1 0.12% 0 0% 0 0% 1 0.12%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 571 571 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 586 586 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 683 683 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 111 109 98.2% 2 1.8% 2 1.8% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 1902 1902 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 177 177 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 194 194 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 256 256 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 489 489 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 276 276 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 83 83 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 271 271 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 878 878 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 62 62 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 75 75 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 28 28 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 284 284 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 261 261 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 438 438 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 136 136 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 109 109 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 255 255 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 1046 1046 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 1864 1864 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 224 224 100% 0 0% 1 0.45% 1 0.45% 1 0.45% 1 0.45%
46 Xã Hòa Bắc 215 215 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 479 479 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 48 48 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 656 656 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 122 122 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 179 179 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 352 352 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 644 644 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 712 712 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 113 113 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 316 316 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 77 77 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 504 504 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 213 213 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2017 Đà Nẵng