STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 51 50 98.04% 1 1.96% 1 1.96% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Sở Công thương 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Sở Du lịch 25 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 42 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Giao thông vận tải 618 618 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 175 172 98.29% 3 1.71% 4 2.29% 0 0% 0 0% 1 0.57%
9 Sở Khoa học và Công nghệ 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 61 61 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Sở Ngoại vụ 26 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Nội vụ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Tài chính 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 42 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Thông tin và Truyền thông 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Tư pháp 109 108 99.08% 1 0.92% 1 0.92% 0 0% 1 0.92% 1 0.92%
18 Sở Văn hóa và Thể thao 52 52 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Xây dựng 184 182 98.91% 2 1.09% 2 1.09% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Y tế 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 625 625 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 239 239 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 99 99 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 39 39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 105 105 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 71 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 25 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 126 126 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 15 13 86.67% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 0 0% 2 13.33%
12 Phường Hòa Cường Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 260 260 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 39 39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 72 72 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 64 64 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 206 206 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 2 0 0% 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 134 134 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 73 73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 40 40 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 86 86 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 29 29 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 29 29 100% 0 0% 0 0% 1 3.45% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 135 135 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 163 163 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 107 107 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Công an thành phố Đà Nẵng 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Cục Hải quan Đà Nẵng 111 111 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thuế Đà Nẵng 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2021 Đà Nẵng