STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Sở Công thương 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Sở Du lịch 138 138 100% 0 0% 1 0.72% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 140 139 99.29% 1 0.71% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.71%
8 Sở Giao thông vận tải 115 113 98.26% 2 1.74% 2 1.74% 0 0% 1 0.87% 1 0.87%
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 167 166 99.4% 1 0.6% 3 1.8% 1 0.6% 1 0.6% 1 0.6%
10 Sở Khoa học và Công nghệ 69 69 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 19 17 89.47% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Ngoại vụ 71 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Nội vụ 80 80 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55 55 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Tài chính 44 44 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 170 170 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Thông tin và Truyền thông 217 216 99.54% 1 0.46% 1 0.46% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tư pháp 179 175 97.77% 4 2.23% 2 1.12% 0 0% 1 0.56% 2 1.12%
19 Sở Văn hóa và Thể thao 337 337 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Xây dựng 352 351 99.72% 1 0.28% 1 0.28% 0 0% 1 0.28% 1 0.28%
21 Sở Y tế 47 43 91.49% 4 8.51% 3 6.38% 0 0% 1 2.13% 0 0%
22 Văn phòng UBND thành phố 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 73 72 98.63% 1 1.37% 1 1.37% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 4 3 75% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 91 88 96.7% 3 3.3% 2 2.2% 0 0% 1 1.1% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 96 95 98.96% 1 1.04% 1 1.04% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 206 205 99.51% 1 0.49% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.49%
8 UBND quận Thanh Khê 161 160 99.38% 1 0.62% 1 0.62% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 151 151 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 1379 1377 99.85% 2 0.15% 2 0.15% 0 0% 0 0% 1 0.07%
5 Phường Bình Hiên 346 346 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 612 612 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 849 849 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 1217 1217 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 492 491 99.8% 1 0.2% 1 0.2% 0 0% 0 0% 1 0.2%
10 Phường Hòa An 422 422 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 273 273 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 492 491 99.8% 1 0.2% 1 0.2% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 222 222 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 985 985 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 428 428 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 1764 1764 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 1384 1384 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 1071 1071 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 1547 1547 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 702 702 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 213 213 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 1123 1123 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 822 821 99.88% 1 0.12% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.12%
24 Phường Hòa Thuận Tây 479 479 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 454 454 100% 0 0% 2 0.44% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 1104 1104 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 162 162 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 751 751 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 411 411 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 159 159 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 50 50 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 1676 1676 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 192 192 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 1158 1158 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 555 555 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 528 528 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 303 303 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 396 396 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 478 452 94.56% 26 5.44% 23 4.81% 17 3.56% 0 0% 1 0.21%
40 Phường Thanh Khê Tây 764 764 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 127 127 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 230 230 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 721 720 99.86% 1 0.14% 1 0.14% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 1499 1499 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 425 425 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 373 373 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 1630 1630 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 109 109 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 353 353 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 134 134 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 242 242 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 1162 1162 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 243 243 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 1260 1260 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 1645 1644 99.94% 1 0.06% 0 0% 0 0% 1 0.06% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 365 363 99.45% 2 0.55% 2 0.55% 0 0% 0 0% 2 0.55%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 249 249 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 5 0 0% 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% 3 60%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 472 472 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 395 395 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2019 Đà Nẵng