STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Công thương 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Sở Du lịch 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 32 31 96.88% 1 3.13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3.13%
11 Sở Giao thông vận tải 58 57 98.28% 1 1.72% 1 1.72% 0 0% 1 1.72% 1 1.72%
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Khoa học và Công nghệ 61 61 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Ngoại vụ 26 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Nội vụ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tài chính 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 124 124 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Thông tin và Truyền thông 143 143 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Tư pháp 12 11 91.67% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Sở Văn hóa và Thể thao 103 103 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Sở Xây dựng 147 147 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Sở Y tế 20 18 90% 2 10% 1 5% 0 0% 1 5% 0 0%
25 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 11 10 90.91% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 3 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 76 75 98.68% 1 1.32% 1 1.32% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 142 142 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 63 63 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 82 82 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 741 740 99.87% 1 0.13% 1 0.13% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 228 228 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 404 404 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 467 467 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 297 297 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 490 490 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 71 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 83 83 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 505 505 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 215 215 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 934 934 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 691 691 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 474 474 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 352 352 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 143 143 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 517 517 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 485 485 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 461 461 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 321 321 100% 0 0% 1 0.31% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 962 962 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 139 139 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 155 155 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 1363 1363 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 76 76 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 372 372 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 239 239 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 324 324 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 278 278 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 190 164 86.32% 26 13.68% 23 12.11% 17 8.95% 0 0% 1 0.53%
40 Phường Thanh Khê Tây 242 242 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 98 98 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 325 324 99.69% 1 0.31% 1 0.31% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 300 300 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 368 368 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 59 59 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 1185 1185 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 107 107 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 189 189 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 119 119 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 30 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 195 195 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 101 101 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 574 574 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 745 744 99.87% 1 0.13% 0 0% 0 0% 1 0.13% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 251 251 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 186 186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 5 0 0% 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% 3 60%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 407 407 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 122 122 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2019 Đà Nẵng