STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Ban Tôn giáo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Chi cục Bảo vệ Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Công thương 48 48 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Du lịch 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 0 0%
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 41 41 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Giao thông vận tải 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2.17%
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 25 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Khoa học và Công nghệ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Ngoại vụ 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Nội vụ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Tài chính 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tài nguyên và Môi trường 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Thông tin và Truyền thông 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Tư pháp 114 111 97.37% 3 2.63% 3 2.63% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Văn hóa và Thể thao 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Sở Xây dựng 33 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Sở Y tế 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 2 0 0% 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 9 5 55.56% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 2 22.22%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 UBND quận Thanh Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 94 94 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 91 91 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 176 176 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 310 310 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 189 189 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 109 109 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 211 209 99.05% 2 0.95% 2 0.95% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 116 116 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 81 81 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 373 373 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 152 152 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 352 352 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 67 67 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 35 35 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 192 192 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 80 80 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 70 70 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 117 117 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 155 155 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 32 32 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 187 186 99.47% 1 0.53% 0 0% 0 0% 1 0.53% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 275 275 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 119 118 99.16% 1 0.84% 1 0.84% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 271 271 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 158 158 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 347 347 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 106 106 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 65 65 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 89 89 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Công an thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Hải quan Đà Nẵng 186 186 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2018 Đà Nẵng