STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Sở Công thương 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Sở Du lịch 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Giao thông vận tải 32 32 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Ngoại vụ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Nội vụ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Tài chính 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tư pháp 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Xây dựng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Y tế 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Văn phòng UBND thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 8 7 87.5% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 0 0%
4 UBND quận Hải Châu 648 647 99.85% 1 0.15% 1 0.15% 0 0% 0 0% 0 0%
5 UBND quận Liên Chiểu 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 169 169 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 UBND quận Sơn Trà 3 0 0% 3 100% 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67%
8 UBND quận Thanh Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 61 61 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Phường Hòa Cường Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 40 40 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 91 91 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
47 Xã Hòa Châu 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 88 88 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 127 127 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 79 79 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Công an thành phố Đà Nẵng 187 187 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Cục Hải quan Đà Nẵng 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thuế Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2022 Đà Nẵng