TRA CỨU DỮ LIỆU XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG

Tra cứu dữ liệu

  • Soạn tin nhắn di động theo cú pháp XH [MÃ MÁY XẾP HÀNG] [SỐ THỨ TỰ], gửi đến 8188 để tra cứu số lượt xếp hàng.